עבריתالعربيةEnglish

ניתן להציע לעובד ניוד חלף פיטורים שלא יהיה כפוף לפרק הניוד. ביצוע ניוד כזה יהיה טעון בהסכמת נציגות העובדים.