עבריתالعربيةEnglish

פרק המסדיר את האופן שבו הצדדים מיישבים חילוקי דעות בעניין פרשנות ההסכם.