עבריתالعربيةEnglish

סעיף מיצוי תביעות – הצדדים ממצים את כל התביעות הכלכליות שלהם לתקופת ההסכם.