עבריתالعربيةEnglish

סעיף שקט תעשייתי – הצדדים מתחייבים לשמור על שקט תעשייתי בנוגע לתביעות בנוגע לשכר ותנאי עבודה לתקופה ההסכם.