עבריתالعربيةEnglish

נציגות העובדים מתחייבת לא לתמוך בתביעות שאינן עולות עם מה שכתוב בהסכם זה.