עבריתالعربيةEnglish

ההסכם מובא כלשונו.
במקומות שונים נוספו ביאורים ע"י צוות ארגון העיתונאים והעיתונאיות, על מנת להבהיר את משמעות ותוכן הסעיפים השונים.