עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

ועידת הארגון, המזכירות, ועדת הביקורת והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועידה, המזכירות וחברי ועדת הביקורת נבחרו לתפקידם בשנת 2016

מזכירות הארגון

המזכירות מונה 20 חברים שנבחרו מתוך ועל ידי ועידת הארגון, ולצדם יו"ר הארגון שנבחר על ידי כלל בעלי זכות הבחירה. סך הכל 21 חברים.

המזכירות מתכנסת בתדירות של אחת לחודש, דנה בעניינים שעל סדר היום, מתווה את מדיניות הארגון ומוסמכת לקבל החלטות. המזכירות בוחרת מבין חבריה את ועדת הכספים של הארגון וכן יושבי ראש לוועדות נוספות כמו ועדת חברים, ועדת יחסי עבודה, וגם ועדת אתיקה ומשמעת. המזכירות גם אחראית על מינוי ועדת בחירות לפני בחירות למוסדות הארגון.

קראו עוד