עבריתالعربيةEnglish

המלחמה שפרצה בעקבות מתקפת החמאס על ישובי עוטף עזה הובילה לפעילות מוגברת של כלי התקשורת בישראל, פעילות שהתגלתה חיונית ביותר בימים הראשונים של המלחמה וממשיכה להיות קריטית בתקשור מידע חיוני לציבור.

עיתונאים רבים, הנמצאים בחזית האירועים, מצאו עצמם פועלים שעות ארוכות בתנאים קשים, תוך שהם משלמים לעתים מחיר כבד ברמה הנפשית וגם ברמה הכלכלית על מילוי השליחות הציבורית שלהם.

במטרה להקל במעט על המצוקה הכלכלית אליה נקלעו חלק מהעיתונאים בישראל, הקים ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, בסיוע תרומה נדיבה של קרן נייט (Knight foundation), קרן ייעודית שתעניק מענק של עד 4000 ש"ח לעיתונאים הסובלים ממצוקה כלכלית בעקבות המלחמה.

המועד האחרון להגשת בקשה לקרן הוא ה-30 לנובמבר 2023.

הגשת בקשה לקרן סולידריות

מטרת הקרן

קרן הסיוע ״סולידריות״ הוקמה על ידי ארגון העיתונאים והעיתונאיות, על בסיס תרומה ייעודית. מטרת קרן הסיוע "סולידריות" היא להעניק סיוע כלכלי לעיתונאים ועיתונאיות הסובלים או סבלו בתקופה האחרונה משיבוש משמעותי בשגרת חייהם או נקלעו למצוקה כלכלית עקב הוצאות יוצאות דופן בעקבות המלחמה. על המענקים לעיתונאים ועיתונאיות זכאים תחליט ועדת הקרן.

 

 מי זכאי?

עיתונאי או עיתונאית ישראלים, הפועלים כעת או פעלו מאז תחילת המלחמה בישראל מטעם גוף תקשורת מוכר – ישראלי או זר.  כמו כן, יהיו זכאים למענק עיתונאים עצמאים בעלי היקף פעילות משמעותי, בהתאם לעמדת הוועדה. 

עדיפות תינתן לחברי ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל. ניתן להגיש בקשת הצטרפות לארגון במקביל להגשת הבקשה לסיוע. 

הוועדה תהיה מוסמכת לאשר מענקים עד סכום של 4000 ש"ח. לצורך קבלת המענק יהיה על הפונה להציג תיאום מס עדכני,  ניכוי מס במקור יתבצע בהתאם.

קריטריונים לקבלת המענק

עיתונאים שסבלו מפגיעה מאחד או כמה מהרכיבים הבאים, תישקל זכאותם לקבלת מענק:

  1. עיתונאי/ת עצמאי או שכיר שסבל מפגיעה משמעותית בהיקף הכנסתו בעקבות המלחמה.
  2. עיתונאי/ת שסובל מירידה בהכנסות הכוללות של משק הבית בעקבות המלחמה, בין אם בעקבות ירידה בהכנסות שלו.ה או ירידה בהכנסות בן/בת הזוג בשל הצורך להתפנות לטיפול במשק הבית.
  3. עיתונאי/ת הסובל מעליה בהיקף ההוצאות השוטפות כתוצאה מצורכי העבודה בעת מלחמה.
  4. עיתונאי/ת שנאלץ להעתיק את מגוריו ומגורי משפחתו בעקבות פינוי ישובים או בעת מעבר למגורים ממוגנים בעקבות מתקפות הטילים על אזור מגוריו.

 

איך מגישים בקשה?

את הבקשה יש למלא בטופס מקוון. הטופס כולל פרטים אישיים, ובו יש לציין את עילת הבקשה. ניתן לצרף אסמכתאות מתאימות.

תקנון ועדת הקרן יהיה נגיש בפרסומים השונים וגם באתר ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל.

הגשת הבקשה תתאפשר למשך תקופה של שבועיים בדיוק ממועד פרסום הקול קורא בנדון.

טיפול בפניה

נציג ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל ירכז את הפניות, ויכין את הפניות לדיון בועדת הקרן. ועדת הקרן תבחן את הבקשות, ותחליט על הזכאים.  לא כל הפונים יוכלו לקבל את המענק.

ועדת הקרן

בוועדה יהיו שלושה חברים, נציג ציבור, נציג שייבחר מתוך הוועד המנהל של הארגון, והיועץ המשפטי של הארגון. החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות.

הוועדה תדון במקרים שיובאו בפניה בהתאם לקריטריונים ותהא רשאית לדחות בקשות, לאשר או לבקש אסמכתאות נוספות.