עבריתالعربيةEnglish

הצטרף לארגון העיתונאים אחרי שניהל במשך 3 שנים את תחום המחקר והמדיניות באגף כלכלה. לפני כן, ניהל את המכון לרפורמות מבניות והיה היועץ הכלכלי ליו"ר האופוזיציה