עבריתالعربيةEnglish

אודות ארגון העיתונאים

ארגון העיתונאים הוא הארגון היציג הגדול והחזק ביותר של העיתונאים בישראל. הארגון פועל לשיפור מעמד העיתונאי ועצמאותו וחיזוק חופש העיתונות, לטובת האינטרס הציבורי.  בארגון חברים אלפי עיתונאים מכל התפקידים וכלי התקשורת, הזוכים להגנה וסיוע באמצעות הסכמים קיבוציים, ליווי משפטי ופעילות במרחב הציבורי

על הארגון

ארגון העיתונאים בישראל נוסד בשנת 2012, אחרי שנים ארוכות בהן נחלש כוחם של העיתונאים כקבוצה, בעקבות פירוק העבודה המאורגנת בענף העיתונות. קבוצת המייסדים של האיגוד המקצועי החדש שהוקם, חתרה לשפר את מעמד העיתונאים והעיתונאיות, את תנאי העסקתם, ולהקנות כלים מקצועיים לעוסקים בתחום. אל הארגון הצטרפו במשך השנים אלפי עיתונאים מכלל כלי התקשורת בישראל וכיום הארגון הוא ארגון יציג ברוב כלי התקשורת הגדולים בישראל. החל מינואר 2020 פועל הארגון כעמותה עצמאית.

  • תעסוקתי:

  • מקצועי:

  • חברה, רווחה ותרבות

  • ההתאגדות בענף העיתונות בישראל