עבריתالعربيةEnglish

אודות ארגון העיתונאים

ארגון העיתונאים הוא הגוף הגדול והחזק ביותר של עיתונאים בישראל. הארגון פועל לשיפור מעמד העיתונאי ותנאי העסקתו ולהקניית כלים מקצועיים לעוסקים בתחום. אל שורות הארגון הצטרפו מאז הקמתו יותר מ-3,500 עיתונאים והוא הגוף היציג בכ-25 גופי תקשורת בישראל

על הארגון

המשבר בענף התקשורת והרצון להתמודד איתו בכוחות משותפים הובילו אותנו לייסד בינואר 2012 את ארגון העיתונאים. קבוצת המייסדים של האיגוד המקצועי החדש ביקשה לשפר את מעמד העיתונאי, את תנאי העסקתו, לחזק את מעמד העיתונות, ולהקנות כלים מקצועיים לעוסקים בתחום. אל הארגון הצטרפו יותר מ-3,500 עיתונאים מכל כלי התקשורת בישראל

  • התעסוקתי:

  • המקצועי:

  • חברה, רווחה ותרבות

  • ההתאגדות בענף העיתונות בישראל