עבריתالعربيةEnglish

בהתאם לתקנון הארגון, בקשת הצטרפות לארגון תיבחן ע"י ועדת חברים לפי הקריטריונים הבאים:

1. עיתונאי המועסק בגוף תקשורת מאורגן (שחל בו הסכם קיבוצי / התארגנות ראשונית של עובדים).

     "עיתונאי"- לרבות כתבים, עורכים, צלמים, מפיקים, תחקירנים ומעצבים בתחום העיתונות. 

2. עיתונאי שאינו מועסק בגוף תקשורת מאורגן:

      א. מועסק בגוף תקשורת לא מאורגן– ועדת החברים תבחן את האופי העיתונאי של כלי התקשורת.

      ב. עצמאי– ועדת החברים תבחן את הבקשה לפי הקריטריונים הבאים:

  •           היקף העבודה 
  •           ותק בתחום העיתונות
  •           מקצועיות
  •           האם משולם שכר בגין העבודה

3. לכל מועמד שלא התקבל תהיה זכות להשמיע את טענותיו לפני שתתקבל החלטה סופית בענייניו.

4. לא יתקבלו עיתונאים העוסקים בעיסוק שאסור עפ"י התקנון: יח"צ, דוברות, פרסום וכדו'.