עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

ניצחון לארגון העיתונאים בבג"ץ נגד פיצול התאגיד

בפסק הדין בעתירת ארגון העיתונאים ותאגיד השידור הישראלי נגד פיצולו הטיל בית המשפט העליון הוצאות על המדינה (50 אלף שקלים לארגון העיתונאים ו-50 אלף לתאגיד) ומתח ביקורת על הניסיון לפגוע בעצמאות התאגיד ובחופש העיתונאי.

את ארגון העיתונאים ייצגו בעתירה עורכי הדין ד"ר מורן סבוראי ואמיר בשה.

יו"ר ארגון העיתונאים יאיר טרצ'יצקי: "אמנם הניסיון לפגוע בתאגיד השידור הציבורי באמצעות פיצולו נבלם באמצעות העתירות של ארגון העיתונאים ושל התאגיד ובוטל בכנסת בזכות האירוויזיון, אבל יש גם חשיבות רבה להחלטה שפרסם היום בג"ץ.
"דברי השופטים חידדו שוב עד כמה חשובים חופש הביטוי חופש העיתונות ושידור ציבורי עצמאי במדינה דמוקרטית. אני מקווה שהדברים הברורים וההוצאות שנפסקו יהוו תמרור אזהרה לכל מי שישקול לפגוע בשידור הציבורי בעתיד".

השופטים מתחו ביקורת חריפה על ההתנהלות בנושא וגיבו את החשיבות של עיתונות ותקשורת חופשית. "עיתונות חופשית משמשת כלי מרכזי בחשיפת מידע על השלטון ועל אחרים. בסמכותה ובכוחה של התקשורת לחקור את דרכי ניהולן של רשויות הממשל ואחרים, לחשוף דרכי ניהול בלתי נאותות ולבקרן. בשל תפקידים אלו היו מי שכינו את התקשורת והעיתונות 'הרשות הרביעית'".

 

השופט חנן מלצר שישב בראש ההרכב הוסיף עוד בפסק הדין כי "התערבות שלטונית בגופי התקשורת, גם אם היא נעשית ברמה 'המוסדית', מתוך מטרה 'להתאים' את מבנהו של שוק התקשורת כך שיתיישב עם אינטרסים של צד כזה או אחר במפה הפוליטית, מהווה למעשה הכפפה אסורה של התקשורת למאוויים של השלטון. התנהלות כזו פוגעת בחופש העיתונות במובנו הרחב".

השופט מלצר אף הביע מורת רוח מכך שהחלטת המדינה לבטל את הפיצול לא נבעה משיקולים ענייניים אלא רק בגלל האירוויזיון: "שידור ציבורי, הכולל חדשות ואקטואליה, חייב להיות עצמאי ומשוחרר מהתערבויות ומאינטרסים פוליטיים. כלל זה משקף, בין השאר, זכות של הציבור. מצער שהשמירה על העיקרון הזה הושגה באקראי עקב רצון המשיבים לאפשר את קיומה של תחרות האירוויזיון בישראל ולא מתוך הכרה בחשיבות השידור הציבורי".