עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

עתירת ארגון העיתונאים התקבלה: בג״ץ החריג עיתונאים ממעקב שב"כ

שופטי בג"ץ פירסמו לפני דקות ספורות פסק דין בעתירה שהגיש ארגון העיתונאים נגד התקנות לשעת חירום בנושא משבר הקורונה שאפשרו לשב"כ לעקוב אחרי עיתונאים ללא כל מגבלה או ביקורת שיפוטית. בג"ץ קיבל במלואה את עמדת העיתונאים, לפיה מדובר בפגיעה בעקרון חיסיון מקורות ובחופש העיתונות, ואימץ באופן חלקי את הפתרון שארגון העיתונאים הציע בעתירה. בג"ץ גם ממליץ לחברי הכנסת להחריג את העיתונאים גם בחקיקה הראשית שאמורה להסמיך את השב"כ להשתמש בנתונים.
 
בפסק הדין נקבע כי עיתונאי שיאובחן כחולה בנגיף יתבקש על ידי משרד הבריאות להסכים להעברת פרטיו לשב"כ. ככל שתינתן הסכמה כאמור, יופעל המנגנון בדרך הרגילה. ככל שהעיתונאי יסרב, תינתן לו שהות בת 24 שעות לפנות לבית המשפט ולקבל צו אשר ימנע את העברת פרטיו לשב"כ. בד בבד תיערך לו חקירה אפידמיולוגית פרטנית והוא יתבקש לחתום על הצהרה לפיה הוא מתחייב ליידע בעצמו את מקורותיו העיתונאיים, ככל שבא עמם במגע ב-14 הימים שקדמו לאבחונו.
ארגון העיתונאים פועל לנסח עתירה גנרית, שתוגש בשם כל חבר ארגון שיזדקק לכך לצורך שמירה על החיסיון העיתונאי.
 
אנו מברכים על החלטת בג"ץ וחושבים שהיא מייצגת איזון ראוי בין השאיפה של המדינה לקדם מדיניות להתמודדות עם התפשטות וירוס הקורונה לבין הצורך לשמור על חיסיון המקורות כדי לאפשר לעיתונאים לבצע את תפקידם ולשרת את הציבור עם חשיפות ותחקירים שגם להם יש חשיבות רבה בכל הקשור לשמירה על בריאות הציבור.
 
אנו רואים בהחלטה לא רק הישג נקודתי אל מול התקנות הנוכחיות אלא עוד נדבך בשרשרת פסיקות חשובות של בתי המשפט שמבצרים את מעמדו של חיסיון המקורות בפרט ושל החופש העיתונאי בכלל.
 
תודה ליועצים המשפטיים המעולים של ארגון העיתונאים, עורכי הדין ד"ר מורן סבוראי (בתמונה) ואמיר בשה, שהגישו את העתירה בשם הארגון.