עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

הארגון ביקש לבחון מחדש את הרכב משלחת הכתבים לאבו דאבי

פנינו, ביחד עם תא הכתבים המדיניים, למחלקת המדינה של ארה״ב, לראש הממשלה ולשר החוץ וביקשנו לדעת מה היו הקריטריונים שלפיהם הורכבה רשימת הכתבים שיצטרפו לטיסה ההיסטורית הראשונה לאבו דאבי. ביקשנו לדעת איך יתכן שנציגי כלי תקשורת מרכזיים לא נכללים ברשימה. ביקשנו שהנושא ייבחן מחדש ושלכל כלי התקשורת בישראל יהיו נציגים בטיסה. ״דווקא באירועים בעלי פרופיל מדיני והיסטורי גבוהים יש חשיבות יתר לאפשר לכל הציבור, בכל המעגלים, לקחת בהם חלק. הדרך לעשות זאת היא באמצעות כלי התקשורת. עיתונאים הם משרתי ציבור, ופועלים רק למען האינטרס הציבורי וזכות הציבור לדעת.״