עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

היפרדות מההסתדרות - שאלות ותשובות

למה ארגון העיתונאים החליט לעזוב את ההסתדרות? 

ארגון העיתונאים הוקם לפני 8 שנים במסגרת ההסתדרות כדי לתת לו את הגב הכלכלי והארגוני שנדרש לארגון קטן בתחילת דרכו. השותפות הוכיחה את עצמה והביאה הישגים רבים לציבור העיתונאים – כולל הקמת ועדים ברוב כלי התקשורת בישראל, חתימה על הסכמים קיבוציים, מאבקים מוצלחים על חופש העיתונות ועוד. אבל שני דברים מרכזיים השתנו:

(א) לפני כחצי שנה, התחלפה צמרת ההסתדרות ואיתה גם הגישה הניהולית. זה הוביל לתמורות פנימיות נרחבות בכלל ההסתדרות, ובתוך כך בא לידי ביטוי גם בשינוי היחס כלפי ארגון העיתונאים. שינוי היחס גרר צמצום משמעותי במשאבים שעמדו לרשות הארגון, באופן שפגע מאוד ביכולת שלנו לעמוד במשימות הרבות והמאתגרות שעומדות לפתחנו. לא פחות חשוב מכך: השינוי העמיד בסכנה מוחשית את העצמאות המוחלטת שממנה ארגון העיתונאים נהנה במשך שמונה שנות קיומו ושהיוותה תנאי בסיסי לשותפות עם ההסתדרות. 

(ב) ארגון העיתונאים כבר לא נמצא בתחילת דרכו. בשמונה השנים שחלפו ביססנו מעמד ציבורי, כוח ארגוני ובסיס כלכלי יציב – שלראשונה מאפשרים לארגון להתקיים ולעמוד במשימותיו הרבות והמאתגרות גם מחוץ להסתדרות. למעשה, המתווה שאליו הגענו עם ההסתדרות לא רק מבטיח את הקיום של הארגון אלא גם מייצר בסיס לצמיחה משמעותית והרחבת הפעילות לתחומים שעד כה לא היו לנו המשאבים לטפל בהם כפי שרצינו.

השילוב של הפגיעה במשאבי הארגון בתוך ההסתדרות והיכולת להסתדר טוב יותר מחוץ להסתדרות הובילו להחלטה שהדבר הנכון הוא לקדם את ההיפרדות.

איך מצטרפים לארגון החדש? האם כל חברי הארגון הישן עוברים אוטומטית לארגון החדש?

חברות בארגון עובדים היא החלטה וולונטרית ואישית. כל עיתונאי שירצה להצטרף לארגון החדש (בין אם הוא חבר בארגון הישן או לא) יוכל לעשות זאת באמצעות מילוי טופס הצטרפות. בימים הקרובים נתחיל להפיץ את טפסי ההצטרפות האינטרנטיים ונקיים אסיפות במערכות בהן עובדים יוכלו לחתום על טפסי הצטרפות לארגון החדש.

איזה שירותים הארגון יספק?  

ארגון העיתונאים במתכונתו החדשה ימשיך לתת את כל השירותים שניתנו לחברי הארגון במסגרת ההסתדרות, ובכלל זה שירותי איגוד מקצועי, מו"מ להסכמים קיבוציים חדשים ואכיפה של הסכמים קיבוציים קיימים, שירותי ייעוץ משפטי לחברים בארגון הזקוקים לכך ומערך משופר של השתלמויות והכשרות. לתקופה מסוימת, חברים שיעברו מההסתדרות לארגון החדש יוכלו להמשיך ליהנות ממועדון הצרכנות "ביחד בשבילך" לפחות עד יולי 2020, כשבמקביל הארגון ייצר אלטרנטיבה ראויה אחרת.

מתי ואיך ארגון העיתונאים החדש ייכנס לנעלי הארגון הישן ויהפוך לארגון היציג במקום העבודה שלי? 

כדי שהארגון החדש יוכל להיכנס לנעלי הארגון הישן כארגון יציג צריך שלפחות שליש מהעובדים באותה מערכת יצטרפו לארגון החדש. מהרגע שבו שליש מהעובדים יצטרפו לארגון החדש, הוא יוציא ביחד עם וההסתדרות מכתב למעסיק שמודיע על העברת היציגות.

האם יכול להיווצר מצב שבו בגלל המהלך נישאר ללא ארגון יציג במקום העבודה? 

לא. על פי ההסכם בין ההסתדרות לבין הארגון, לא יכול להיווצר ואקום ביציגות. כל עוד היציגות לא עוברת לארגון החדש אז היא נותרת בהסתדרות וממשיכה להיות מטופלת על ידי הצוות של ארגון העיתונאים. כדי שלא יווצר ואקום ביציגות, הוסכם בין ההסתדרות לבין הארגון כי החברות בשני הארגונים לא תהיה נוגדת וכי טופסי הביטול להסתדרות לא ייכנסו לתוקף באופן מיידי אלא רק לאחר שתושלם העברת היציגות.

האם ההסכם הקיבוצי שיש במקום העבודה שלי ימשיך לחול גם אחרי המעבר לארגון החדש?

כן. ההסכם הקיבוצי יישאר בתוקף גם עד להעברת היציגות לארגון החדש וגם אחריה.

מי מוביל את ארגון העיתונאים החדש?

כדי לשמור על רציפות ולמנוע זעזועים מיותרים, למשך תקופת התארגנות של כחצי שנה עד שנה, חברי המזכירות הנוכחיים של הארגון הישן יכהנו גם כחברי המזכירות של הארגון החדש. גם בקרב צוות הארגון ויועציו ייעשה כל מאמץ לשמר כמה שיותר רציפות והמשכיות. 

מה יהיו דמי החבר שיגבה הארגון החדש? 

בשונה מבהסתדרות, ארגון העיתונאים יוכל לקבוע בעצמו מה יהיה גובה דמי החבר שייגבו מחברים. בכוונתנו לבחון אפשרות להנמיך את גובה דמי החבר מבלי לפגוע בשירות שהחברים מקבלים, אבל זה כמובן תלוי במספר החברים שיעברו לארגון החדש. נכון לעכשיו, גביית דמי החבר תתבצע כמו בהסתדרות: דמי החבר של חברים שמועסקים בהסכם קיבוצי ייגבו דרך תלוש השכר. תשלום דמי החבר של יתר החברים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי לאחר שהחברות בארגון תאושר. בהתאם להחלטת הוועד המנהל של הארגון, עיתונאים במסגרת התארגנות ראשונית יהיו פטורים מתשלום דמי חבר עד לחתימת הסכם קיבוצי.