עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

הסכם קיבוצי היסטורי נחתם בעיתונים הארץ - דה מרקר

ההסכם מעגן את תנאי העבודה בעיתון ומעניק לעיתונאיות ולעיתונאים הטבות משמעותיות בהן: הפרשה לקרנות השתלמות לעשרות עובדות ועובדים, מנגנון העלאת שכר במדרגות ותק קבועות, מנגנון בונוס על רווחי החברה, תוספת של יום חופש ועוד. באופן תקדימי ההסכם כולו נוסח בלשון נקבה ומתייחס לשני המינים, בשונה מן המקובל. ההסכם יהיה תקף לשלוש שנים.

עיקרי ההסכם:

קרנות השתלמות – לעיתונאיות ולעיתונאים שלהן ותק של חמש שנים ומעלה, תפריש החברה 2.5% מן השכר לקרן השתלמות. לבעלות ובעלי וותק של למעלה מאחת עשרה שנים, שיעור ההפרשות לקרן ההשתלמות יעמוד על 5%. המשמעות היא כי עם החתימה על ההסכם, יצורפו עשרות עיתונאיות ועיתונאים לקרן השתלמות.

שכר – ההסכם קובע שכר מינימלי לכל תפקיד בחברה באופן שימנע ירידת שכר. החל מוותק של שנתיים, תינתן העלאת שכר והעלאה נוספת תינתן החל מוותק של חמש שנים. עוד נקבע כי השכר המינימלי לא יפחת משכר המינימום במשק פלוס חמישה אחוז.

בונוס – ככל שהחברה תציג רווחים, יקבלו עובדות שלהן ותק של שנתיים ומעלה בונוס של 2% מהרווחים.

ימי חופש – כל עובדת תקבל יום חופשה נוסף מעבר למה שמחייב החוק. כתבים יקבלו כפיצוי על עבודה בשבתות שני ימי חופשה נוספים מעבר למה שמחייב החוק. מעבר לכך יהיו גם ימי חופשה לרגל אירועים משפחתיים כגון: נישואים ולידה.

ביטחון תעסוקתי ותקופת שיפור – כל עובדת שלה ותק של שנתיים ומעלה וההנהלה שוקלת את סיום העסקתה בגלל סיבות של אי התאמה תזכה לתקופת השתפרות שבמסגרתה תינתן לה הזדמנות לשפר את ביצועיה. רק בסופה – אם היא לא השתפרה – ניתן יהיה לזמן אותה לשימוע. לבעלי ובעלות ותק של שנתיים עד ארבע שנים, תינתן תקופת השתפרות של חודש. לבעלי ובעלות ותק של ארבע שנים עד עשר שנים – תינתן תקופת השתפרות של חודשיים. מעשר שנים ומעלה – תקופת השתפרות של שלושה חודשים.

הגנה מפני תביעות – כפי שנהגה עד כה, במקרים של תביעות נגד עיתונאיות בגין פרסומים בעיתון, הנהלת העיתון תישא בעלויות ההגנה , גם לגבי מי שכבר לא מועסקת בעיתון.

אתיקה – הצדדים הסכימו להמשיך לפעול לפי תקנון האתיקה של מועצת העיתונות.

מו"ל הארץ עמוס שוקן:
"עקרונית אני מתנגד ליחסי עבודה קיבוציים, וגם לא בטוח שזה נותן ערך לעובדות ולעובדים בהארץ, לעומת מצב ללא הסכם קיבוצי, אבל החקיקה כפי שהתפתחה בשנים האחרונות דוחפת לכיוון הזה ולכן שיתפנו פעולה עם רצון העיתונאיות והעיתונאים שיהיה הסכם כזה במערכת. אני כן חושב שתקופת הדיונים על ההסכם שנמשכה מספר שנים יצרה דיאלוג חיובי בין הנהלת העיתון ונציגי העיתונאיות והעיתונאים יותר ממה שהיה לפני התחלת המו"מ. כתוצאה מכך, בין השאר, החליט הדירקטוריון של החברה להזמין את נציגי העיתונאיות והעיתונאים להשתתף בישיבות הדירקטוריון, כהיבט נוסף של שיתוף הפעולה בכלל."

יו"ר ועד העיתונאים, יעל קציר:
"לאחר כ-6 שנים של משא ומתן, ו-30 שנה ללא הסכם קיבוצי בהארץ, אני גאה ונרגשת ממעמד החתימה על הסכם קיבוצי היסטורי שיתרום להגנה ולביטחון התעסוקתי של העובדות והעובדים במערכת. ברצוני להודות לשותפיי לדרך לאורך השנים: חברי הוועד, העובדות והעובדים, ארגון העיתונאים, משרד לגאיה תקשורת ומשרד עו״ד בשה-זבידה-סבוראי"