עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

הסכם קיבוצי נחתם בחברת i24News

בתום משא ומתן ממושך, נחתם הסכם קיבוצי ב-i24News, החל כל עובדי המערכת העיתונאית והוא כולל שורה ארוכה של בשורות לעובדים, ולצד זה – לא פוגע בשום הטבה קיימת של העובדים. בחודשים הקרובים ימשיכו הצדדים לדון בהסכם נוסף בו יעוגנו הטבות כלכליות נוספות.

להלן עיקרי ההסכמות:

תקופת השתפרות לפני פיטורים: במקרה שההנהלה רוצה לפטר עובד על רקע אי התאמה, יקבל העובד ההתראה על כך, עם מדדים שבהם הוא צריך להשתפר. העובד יהיה מוגן מפיטורים למשך חודשיים שבהם יוכל לשפר את ביצועיו. במקרה של עובד עם ותק של פחות מארבע שנים בחברה, תקופת הניסיון והשיפור תהיה בת חודש.

תוספת קבועה לימי החופשה: ההסכם מקבע מדיניות שבמסגרתה כל ערב חג – של כל דת – יוענק לעובדים חצי יום חופש. עובד שלא עובד בערב חג יקבל תשלום מלא על היום הזה (כאילו עבד), ועובד שכן עובד – יקבל חצי יום חופש לצבירה שלו. המשמעות בפועל היא 3.5 ימי חופשה בשנה מעל מה שקובע החוק.

שכר מינימום מוגדל: הושג שכר מינימלי לכל תפקיד בחברה, גבוה משכר המינימום הקבוע בחוק. כך נוכל להבטיח שעובדים חדשים ייקלטו לפחות בשכר הקיים, ולהנהלה לא יהיה תמריץ להחליף עובדים קיימים בעובדים זולים יותר. לדוגמה: עוזר מפיק – 7,000 ₪, מפיק – 8,000 ₪, במאי – 54 ₪ לשעה, עורך – 10,000 ₪ ועוד.

פרק אתיקה וחופש עיתונות: מכיל התחייבות הדדית של החברה והעיתונאים לפעול על פי כללי האתיקה ומבטיח הגנה מפני פיטורים לעובד שעומד על חובתו לבצע עבודתו נאמנה והגנה לעובד המסרב לבצע משימה שמנוגדת לכללי האתיקה העיתונאית. בנוסף, לא ניתן יהיה לפרסם התנצלות על ידיעה של עובד או להגיע לפשרה משפטית ללא תיאום עם העיתונאי.

בנק ימי מחלה: יוקם בנק של 100 ימי מחלה, שינוהל בתיאום עם הוועד, ויאפשר לעובדים שחולים במחלות קשות וניצלו את ימי המחלה שלהם להמשיך להחלים בבית על חשבון החברה. הבנק יתמלא מחדש אחת לשנה.

איסור על ניוד פוגע: החברה לא תוכל להעביר עובד לתפקיד שייפגע במעמדו, בשכרו או בתנאי עבודתו ללא הסכמת העובד.

עדיפות במשרות: עובדי החברה שפוטרו במסגרת צמצומים ועובדים קיימים יקבלו עדיפות בגישה לתפקידים שמתפנים במערכת.

מתנות מיוחדות: כל עובד זכאי ליומיים של חופשה לכבוד חתונתו, ולמתנה בשווי 200 שקל עם לידת ילד.

השתלמויות מקצועיות: ההנהלה תאפשר לעובדים לצאת להשתלמויות מקצועיות שיארגן ארגון העיתונאים – עד שני ימי השתלמות לעובד בשנה.
הימים ייחשבו כימי עבודה בשכר.

כוננות: עובדים שיידרשו להיות בכוננות יקבלו תשלום מיוחד על זמן הכוננות. בנוסף, לא ניתן יהיה לחייב עובד לעבוד משמרות נוספות מעבר לקבוע בהגדרת התפקיד שלו יותר מפעם בחודש.

יו"ר ארגון העיתונאים, יאיר טרצ'יצקי: ״הצלחנו להגיע להסכם טוב שמקדם ביטחון תעסוקתי ומשפר את תנאי ההעסקה של העובדים. מבחינתנו אחד ההישגים המשמעותיים הוא עיגון סעיפי האתיקה כהתחייבות הדדית בתוך ההסכם הקיבוצי. מדובר במהפכה שארגון העיתונאים התחיל, והיא מחזקת באופן דרמטי את חופש העיתונאי ואת יכולתו לשרת את הציבור נאמנה. אנחנו מאמינים שבקרוב היא תתפשט לכל כלי התקשורת בישראל״.

חברת הוועד, מיכל נבו: ״ועד העובדים שמח מאד שאחרי מו״מ ממושך נחתם סוף סוף הסכם קיבוצי בין הנהלת i24news וועד העובדים, שמביא בשורה של ממש לעיתונאים בחברה. זה יום מרגש ומשמעותי לעיתונאים ולחברה כולה, ואנחנו מצפים להמשך שיתוף פעולה פורה בעתיד״.