עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

פניה ליועמש"ית: הנחי את קרעי לשמור על עצמאות התאגיד

בעקבות מכתב השר קרעי לתאגיד השידור, פנה היום (א') הארגון ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, באמצעות עורכי הדין אמיר בשה וגלעד זבידה. במכתב ציינו באי כוח הארגון כי "מכתבו של שר התקשורת מהווה ניסיון להתערבות אסורה ומנוגדת להוראות חוק השידור הציבורי, ניסיון לפגיעה בעצמאות התאגיד, פגיעה בלתי מידתית ובלתי סבירה של כללי מנהל תקין ופגיעה קשה ובלתי מידתית בחופש העיתונות ובתוך כך ביסודותיה של הדמוקרטיה".

"התפישה העומדת ביסוד חוק השידור הציבורי היא של הפרדה מלאה ככל הניתן – על פי שיטת האיזונים והבלמים – בין הרשות המבצעת לבין הרשות המבקרת, כשבמסגרת האחרונה שוכנת כמובן גם התקשורת העצמאית והבלתי-תלויה. תפישה זו מעוגנת ביסוד המחשבה על העיתונות החופשית, כחלק מחופש הביטוי ומזכות הציבור לדעת, כאשר ההסדרים שנקבעו בחוק נועדו לשמור על עצמאותו של התאגיד, על שקיפות פעילותו, על מקצועיותו ואיכות פעולתו.

 

קרעי גלי

מכתבו של קרעי לתאגיד נשלח על רקע נסיונות חוזרים ונשנים של השר לפגוע בתאגיד השידור הציבורי, אשר כשלו לאור הקונצנזוס הרחב בציבור התומך בתאגיד ותכניו. עם גיבוש תקציב המדינה הנוכחי, לא נכנסה לחוק ההסדרים חקיקה שתפגע בעצמאות התאגיד ולכן השר קרעי בחר לנסות להוציא מספר תדרי רדיו מהתאגיד לשוק הפרטי. בנוסף ניסה קרעי לפנות לתאגיד ולהשפיע על אופן הסיקור של המחאה הציבורית נגד המהפכה המשפטית.

במכתב מטעם הארגון הדגישו באי כוח הארגון את הסכנה מפעילות מסוג זה והשפעתה על חופש העיתונות: "ביחס לתאגיד יש גם אפקט מצנן על חופש העיתונות ופעילות התאגיד, אף אם השר לא מוציא אל הפועל את תוכניותיו, ביחס לכל אמירה מצדו בנוגע לתאגיד ובוודאי באופן מצטבר".

"מתבקשת התערבותך הדחופה, המהירה והעניינית, לרבות הנחיה ברורה לשר התקשורת, שתבוא מצידך כגורם האמון על כך, ולא לאפשר צעדים שמשמעותם פגיעה בעצמאותו של התאגיד ובתוך כך, בחופש העיתונות של הציבור בישראל".

המכתב המלא