עבריתالعربيةEnglish

הפינה לעיתונאי העמל

< חזרה לכל ההפינה לעיתונאי העמל

מחלת ילד

"הילד בן שלושים/יש לו חום גבוה/הוא שוכב על הספה בבית הוריו/כן, הוא בן שלושים, יש לו חום גבוה/הוא חוזר אל חדר נעורים" כתב, הלחין ושר אהוד בנאי בשירו "מהרי נא". אבל עם כל הכבוד לבנאי, ילד בן 30 אינו "ילד" לפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג – 1993 ואביו של הילד או אמו אינם זכאים לקחת ימי מחלה על מנת לסעוד את בנם הקודח מחום גבוה ואשר שב אל "חדר נעוריו".

האם יש ימי מחלה מיוחדים למחלת ילד?

 לא. עובד זכאי לזקוף מחלה של ילדיו אך ורק על חשבון מכסת המחלה הצבורה שלו.

מיהו ילד ?

ילד הוא תמיד ילד של הוריו, אבל בעניין הזה החוק קובע "תקרה" לגיל הילדות – ילד הוא מי שלא מלאו לו 16 שנים.

עד כמה ימי מחלה אפשר לזקוף מהמכסה?

עד 8 ימים בשנה אבל עובד שהוא חד הורי או שילדו נמצא בחזקתו הבלעדית רשאי לזקוף כפול – עד 16 ימים.

 מתי עובד רשאי לקחת ימי מחלה בגין מחלת ילדו?

כאשר בן זוגו של העובד הוא עובד ולא נעדר מעבודתו גם מכוח חוק ימי מחלה (כלומר, שני ההורים אינם יכולים לקחת ימי מחלה כפולים), או כאשר בן הזוג של העובד הוא "עובד עצמאי" שלא נעדר מהעסק שלו.

מהו גובה דמי מחלה?

עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות, העובד אינו זכאי לשכר. עבור היום השני והשלישי, העובד יקבל מחצית משכרו ומהיום הרביעי ואילך, הוא יקבל תשלום בגובה שכרו הרגיל.

במקרה בו שני ההורים נעדרים לסירוגין אז כל אחד מהם יהיה זכאי לתשלום מלא כבר מיום ההיעדרות הראשון של כל אחד מהם.

במקום העבודה שלי יש הסכם קיבוצי עם תנאים מיטיבים מהחוק, מה גובר ?

כמו בעניינים אחרים הנוגעים לחקיקת העבודה – החוק יוצר "רצפה" שממנה אסור לרדת אבל אינו קובע "תקרה". לכן, במקומות עבודה רבים עם הסכם קיבוצי, מספר ימי מחלה גבוה יותר או ימי מחלה משולמים החל מהיום הראשון. במקרים כאלה ההסכם הקיבוצי גובר על החוק שכן על פי טיבו הסכם קיבוצי יכול רק להיטיב מעל החוק ולא ההיפך. האמור נכון גם במקרה בו לעובד יש חוזה אישי עם הוראה המיטיבה לעומת החוק או כאשר יש במקום העבודה נוהג המיטיב לעומת החוק.

מה קורה כאשר אין לי מכסת ימי מחלה צבורה או כאשר המכסה אינה מספיקה לכל ימי המחלה של הילד?

במקרה כזה העובד רשאי לקחת ימי חופשה על חשבון מכסת החופשה שלו או לצאת לחופשה ללא תשלום, הכל בהתאם להסכמת המעסיק.

מה קורה במקרה של (חו"ח) מחלה קשה?

במקרה של מחלה קשה של ילד, הכללים הם שונים: עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות במקום העבודה, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה קשה של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד; היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא חד הורי או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה קשה של ילדו.

איזה  אישורים אני צריך להציג בפני המעסיק שלי?

העובד צריך לחתום על טופס הצהרה ולצרף אליו גם אישור רפואי על מחלת הילד. על העובד גם להצהיר כי בן זוגו לא נעדר מעבודתו או מעסקו (במקרה של עצמאי) עקב ימי המחלה. עוד צריך להצהיר העובד כי העתק מהצהרה מועבר למעסיקו של בן זוגו והצהרה על כי העובד הוא חד הורי או בחזקתו הבלעדית של ההורה – במקרה הרלוונטי.