עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

יום העבודה בוטל עקב מצב חירום: מה הזכויות שלנו כעובדים?

האם אני אמורה לקבל שכר על יום עבודה ממנו נעדרתי?

הכלל הוא כי אם ניתנה הנחיה של פיקוד העורף להישאר בבית ולא להגיע לעבודה אזי המעסיק לא אמור לנכות שכר עבודה מהעובדים.

ניסיון העבר מלמד כי בין הממשלה להסתדרות הכללית ולארגוני המעסיקים נחתמו הסכמים קיבוציים שהסדירו פיצויים למעסיקים ובתוך כך לעובדים, ואף הותקנו תקנות מיוחדות בנושא. כך היה בכל המבצעים מאז מלחמת לבנון השנייה ב-2006.

לפי ההסכמים שנחתמו בעבר, נקבע שעובד שלא התייצב לעבודתו מכיוון שמקום עבודתו או מקום מגוריו נמצא באיזור בו נקבע לפי החלטת פיקוד העורף כי מקום העבודה יהיה סגור או שעל העובד להישאר בבית – הוא יהיה זכאי למלוא שכר עבודתו ברוטו כולל תנאים סוציאליים מן המעסיק. עוד נקבע בעבר כי העובד יישא בחלק מהעלות ועל כן נוכו מן העובד ימי חופשה בסך של 20% ממשכורתו. חשוב – את שכר העבודה המעסיקים מחוייבים לשלם במועד הרגיל ולא לחכות למועד בו קיבלו התקבל הפיצוי מהמדינה.

יובהר כי הסכמים ותקנות אלה אינם חלים מקום בו לא ניתנה הנחיה של פיקוד העורף שלא להגיע למקום העבודה ומעסיק החליט על דעת עצמו לסגור את מקום העבודה או עובד החליט על דעת עצמו שלא להגיע למקום העבודה.

 

מה קורה אם החלטתי להיעדר על דעת עצמי מהעבודה?

היעדרות של עובד מהעבודה שלא בהתאם להנחיות העורף אינה מזכה את העובד בשכר ובמקרה כזה, ינוכה ממנו שכר עבודה או יום חופשה ממכסת החופשה הצבורה שלו.

 

עקב מצב החירום, מקום העבודה נסגר, האם אני זכאי לשכר עבודה?

במקרה כזה, שבו העובד מעמיד עצמו לרשות המעסיק אולם מקום העבודה סגור ביוזמת המעסיק עקב מצב החירום – אין לנכות שכר מהעובד. עם זאת, מעסיק רשאי להוציא את העובדים לחופשה כפויה על חשבון מכסת החופשה של העובד, גם בהתראה קצרה. חשוב – אם אין לעובד יתרת חופשה אין לכפות עליו להיכנס ליתרה שלילית של חופשה ובמקרה כזה השכר ישולם לעובד על חשבון המעסיק. חשוב – מעסיק אינו יכול להוציא בהתראה קצרה את עובדיו לחופשה של יותר מ-7 ימים.

אם מקום העבודה נסגר עקב הנחיה של פיקוד העורף יש להמתין להסכם בין הממשלה להסתדרות וארגוני המעסיקים והתקנת תקנות בנושא שיסדירו פיצויים למעסיקים ובתוך כך לעובדים.

 

אני חושש לצאת לעבודה עקב פחד מהטילים, מה מצבי?

במקום שבו העובד נדרש להגיע לעבודה  ואין כל הנחיה של פיקוד העורף המונעת הגעתו לעבודה – על העובד להתייצב לעבודה. חשוב לציין כי ככל שהעובד לא יעשה כן, יכול והוא יהיה חשוף לזימון לשימוע לקראת פיטורים מקום בו המעסיק שב ופנה לעובד וקרא לו להגיע לעבודה. חשוב – אם יש הנחיה של פיקוד העורף שלא להגיע לעבודה אסור לפטר עובד שלא הגיע, בהתאם לחוק להוראות חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006

 

לפי הנחיות פיקוד העורף עלי להישאר בבית ולא להגיע לעבודה ובכל זאת הממונה עלי קורא לי להתייצב לעבודה, מה לעשות?

במקרה כזה על העובד להישמע להוראות פיקוד העורף ולא להתייצב לעבודה ועל המעסיק חל איסור לפטר את העובד.

 

אני מתגורר באזור מוכה טילים ועברתי זמנית להתגורר בבית הורי המרוחק ממקום העבודה, האם אני זכאי להחזרי נסיעות בהתאמה?

במקרה כזה המעסיק חייב להשלים לעובד את החזר הנסיעות מהעבודה וממנה – ממקום המגורים הזמני – וזאת עד התקרה הקבועה בצו ההרחבה בנושא. חשוב – שעות הנסיעה ממקום המגורים הזמני לעבודה וממנה הן על חשבון העובד ולא על חשבון המעסיק.

 

אין הנחיה של פיקוד העורף שלא להגיע למקום העבודה אך מוסד הלימודים של ילדיי נסגר. מה עלי לעשות?

במקרה כזה, שבו אין הנחיה של פיקוד העורף להישאר בבית או לא להגיע למקום העבודה אך אין לימודים והעובד נשאר עם ילדיו – מדובר בהיעדרות לכל דבר ועניין והיא על חשבון העובד. כלומר, היא תרד ממכסת החופשה שלו. חשוב – אסור למעסיק לפטר עובד שנשאר בבית כדי להיות עם ילדיו אם הלימודים בוטלו בהוראת פיקוד העורף.

 

מהו מקום עבודה חיוני?

מקום עבודה חיוני הוא מקום עבודה שהוכרז על ידי השרים הרלבנטיים ככזה שחייב לפעול גם בזמן חירום, בדרך כלל בשל אופי השירותים שמקום העבודה מספק. חשוב – מדובר בלא מעט מקומות עבודה ובמקרה כזה חלה חובה על העובד להתייצב במקום העבודה.