עבריתالعربيةEnglish

ארגון העיתונאים שם לו למטרה לתת לחבריו את הטיפול המיטבי בכל מה שקשור להבטחת תנאי העסקתם ושמירה על זכויותיהם במקומות העבודה. ליבת הפעילות והכלי המרכזי להגשמת מטרה זו היא פעילות האיגוד המקצועי שנעשית בכלי התקשורת המאורגנים בדרך של חתימה על הסכמים קיבוציים ואכיפתם על ידי מחלקת האיגוד המקצועי של הארגון.

עם זאת, במקביל לפעילות האיגוד המקצועי ובמטרה לתת מענה משפטי מצוין לחברי הארגון (בין אם במקומות עבודה מאורגנים ובין אם עצמאיים או עובדים במקומות עבודה שטרם התארגנו במסגרת הארגון) הוחלט לגבש נוהל טיפול המסדיר את מערכת היחסים ואת העלות לטיפול פרט שייתן הארגון לחבריו.

להלן תנאי הסף למתן השרותים:

-המבקש הינו חבר עמותה.

-חתימה על טופס התחייבות להעברת שכר טרחת עורך דין עפ"י פסק הדין לארגון והחזר הוצאות משפטיות (אגרות בית משפט, נסיעות, שליחויות, הוצאות משרדיות וכיו"ב).

* יובהר שכל החלטה לגבי הצעדים המשפטיים הנדרשים תתקבל על ידי הארגון ובשים לב למשאבים הנדרשים ולסיכויים ולסיכונים שבנקיטת הצעדים.

** לטבלת התעריפים לשירותים המשפטיים שמספק ארגון העיתונאים לחצו כאן.

ליצירת קשר עם הצוות המשפטי השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: