עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

שו"ת בפייסבוק על זכויות עובדים עם ד"ר גילי תמיר ועו"ד אייל וייס

בפורום שאלות ותשובות שנערך היום (ד') בדף הפייסבוק של הארגון ענו ד"ר גילי תמיר ועו"ד אייל וייס, מנהל המחלקה המשפטית בארגון העיתונאים, על מגוון השאלות ששאלתם בנושא זכויות במקום העבודה, ביטוח לאומי ועוד,

ריכזנו עבורכם במסמך את כל השאלות והתשובות שעלו במסגרת הפורום:

 

כיצד מתנהלים מול ביטוח לאומי בעת עזיבה בדין מפוטר? אילו מסמכים צריך להגיש?

המעסיק אמור לדווח על פיטוריך. אמורים למלא תביעת אבטלה ולצרף את מכתב הפיטורים. שימו לב שהאבטלה מתחילה בתום תקופת ההודעה המוקדמת. ואגב, חשוב לבדוק שכל הזכויות נשמרו בהליך הפיטורין.

 

האם מותר בתקופה הנוכחית להכריח עובד לנצל ימי חופש?

ככלל, השאלה מתי עובד יצא לחופשתו נתונה לשיקול הדעת הניהולי המסור למעסיק. עם זאת, ככל שהמעסיק מעוניין להוציא את העובד לחופשה ארוכה (כזו העולה על 7 ימים) המעסיק מחויב לתת לעובד התראה על כך לפחות 14 ימים מראש.

 

יש לי הרבה הוצאות על עבודה מהבית. האם המעסיק חייב לשלם לי על החשמל? ריהוט?

זו שאלה מאוד מעניינת שהפכה רק לאחרונה לרלוונטית לעובדים רבים במשק.

ככלל, המעסיק הוא זה שצריך לספק לעובד תנאי עבודה וציוד כזה או אחר הנדרש לעבודה, וכמובן שככל שהעבודה מהבית הופכת לפרקטיקה נפוצה יותר, כך נקודת המוצא הזו הולכת ומאותגרת יותר ויותר.

במקרים מובהקים ובנסיבות המתאימות ייתכן שניתן יהיה לפנות לערכאות משפטיות בעניין הזה, אך נראה שבשלב ראשון כדאי לנסות להגיע להסכמה עם המעסיק על החזר ההוצאות. בהקשר הזה חשוב לציין שהיכולת של ארגוני עובדים במקומות עבודה מאורגנים להסדיר את העניין ולהגיע להסכמות עשויה להיות גבוהה יותר מאשר היכולת של עובד פרטני להעלות דרישות בעניין.

 

 

בעידן הקורונה, אין פגישות מערכת והעובדים מתנהלים ללא ישיבות סנכרון שבדרך כלל מועילות לעבודה המשותפת. האם יש חובה על המעסיק לקיים ישיבות כאלו? האם זו יכולה להיחשב פגיעה בתנאי העבודה?

ישיבות מערכת בהחלט מועילות לעבודה המשותפת, והן אינטרס משותף הן של המעסיק והן של העובדים. עם זאת, על פניו, לא קיימת למעסיק חובה בדין לקיים ישיבות צוות.

עדיין, ייתכן שבתפקידים מסוימים ובנסיבות מסוימות – מעסיק שיותיר את העובד להתמודד לבדו עם סוגיות שנוגעות למילוי תפקידו ושעד כה ניתן להן מענה על ידי צוות רחב – עשוי למנוע ממנו תנאים סבירים לצורך מילוי תפקידו או אפילו להגדיל את עומס העבודה המוטל עליו.

ככלל, הסוגיה של הרעת תנאים מוחשית במקום העבודה (שמזכה את העובד להתפטר בדין מפוטר בהתקיים התנאים לכך שנקבעו בדין) נבחנת בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

 

 

פיטרו אותי מגוף תקשורת לאחרונה לצערי, האם הממשלה עדיין נותנת דמי אבטלה כמו בתחילת הקורונה או ששינו והפחיתו את זה?

הממשלה קיבעה את שנת האבטלה עד יוני 2021.

כלומר, גם אם פוטרת היום, בלי הארכה אחרת תהיה זכאי לימי אבטלה עד אז, להבנתי. עם זאת, יש אמירה שבמידה ומספר המובטלים במשק ירד, תהיה הפחתה למי שמקבלים כבר מעבר למכסת הימים שלהם.

אגב, אם יצאת לחלת לפני, אז השכר הקובע הוא השכר שלפני פתיחת התיק בשירות התעסוקה. כמובן שאם הייתה ירידה בשכר טרם הפיטורים מטעמי קורונה או מצוקה של העסק, כדאי לעדכן את ביטוח לאומי די שישנו את אופן החישוב.

 

 

האם כיום דמי הביטוח הלאומי מופחתים לעומת תחילת משבר הקורונה?

דמי ביטוח לאומי כנגזרת מהשכר? לא.

 

 

עיתונאי מגוף תקשורתי פנה אלינו עם השאלה הבאה: אני מועסק משנת 2013 בגוף תקשורתי, על תקן פרילאנס, המחוייב לתת שירות 24-7, לרבות עריכת תכנים, צילום, עריכת וידאו וגם דיגיטל.

השכר המשולם הוא מתחת למינימום, כאשר כל ההוצאות (תשלום ביטוח לאומי, מסים) וכל הציוד (צילום, עריכה, מחשבים) הוא על חשבוני, כמו גם עלות רו"ח (אני עוסק פטור).

האם יש לי איזה שהן זכויות במקרה של הפסקת עבודה? האם עומדות לרשותי איזו שהן הגנות במקרה של פיטורים?

בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, הצדדים לא יכולים להסכים ביניהם שעובד יוותר על מעמדו ככזה. גם אם אדם מסכים להגדרתו כקבלן עצמאי ומאשר זאת בהסכם – אין בכך כדי לסתור את קיומם של יחסי עובד ומעסיק. השאלה אם אדם מסוים הוא עובד או נותן שירותים תקבע בהתאם לשורה ארוכה של מבחני עזר שנקבעו בפסיקה לבחינת השאלה האם התקיימו יחסי עבודה.

ככל שאכן ייקבע, בהתאם למבחנים שנקבעו לכך, שבינך ובין גוף התקשורת התקיימו יחסי עבודה, הרי שתהיה זכאי לזכויות המגיעות לעובדים, לרבות שכר מינימום, פיצויי פיטורים, הפרשות פנסיוניות, חופשה, מחלה וכיו"ב. ארגון העיתונאים מספק לחבריו ייעוץ משפטי בעניין (ובכל נושא אחר הנוגע ליחסי עבודה), ואני ממליץ בחום לצור עמנו קשר על מנת לבחון את זכויותיך.

 

 

כתבת מגוף תקשורתי פנתה אלינו ושאלה האם מעסיק יכול לבקש מעובד לדווח שעות עבודה מסוימות למרות שעבד שעות אחרות?

חד משמעית לא. חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 קובע שמעסיק מחויב לנהל פנקס בדבר שעות העבודה. דיווח שעות העבודה צריך לשקף את המציאות, והוראה של מעסיק שעובד ידווח שעות עבודה שאינן משקפות את עבודתו בפועל מביאה גם לכך שהעובד אינו מקבל שכר בגין עבודתו, בניגוד לדין.

 

 

אותה כתבת שאלה גם אם המעסיק יכול לחייב עובד להגיע בהתראה קצרה למקום העבודה ביום שאינו עובד בו, כאשר לא הוגדרה לעוד כוננות ואינו מקבל על כך תשלום?

השאלה האם מעסיק יכול לדרוש מעובד להגיע בהתראה קצרה למקום העבודה תלויה, בין השאר, בהוראות הסכם ההעסקה שנחתם בין הצדדים. ככלל, הסכם ההעסקה אמור להגדיר את השעות בהן העובד נדרש להיות זמין לעבודתו ושבגינן עליו לקבל שכר. בכל מקרה, אם העובד התייצב לעבודתו לפי דרישת המעסיק, כמובן שהמעסיק מחויב לשלם על כך שכר.