עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

שאלות ותשובות לחברי ארגון העיתונאים בעקבות מגפת הקורונה

שאלות ותשובות לחברי ארגון העיתונאים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה 

בהתאם להנחיות העדכניות (15.3.2020):

ש: לאור ההנחיות האחרונות של משרד הבריאות, האם עלינו להגיע לעבודה?

ת: בהתאם להנחיות שפורסמו אמש, חל איסור על התכנסות של יותר מעשרה בני אדם. עם זאת, להבדיל מענפים מסוימים במשק, מקומות עבודה בענף התקשורת יישארו פתוחים, כשכלל המעסיקים במשק הונחו לצמצם את נוכחות העובדים במקום העבודה ויש להקפיד על קיום מרחק של שני מטרים לפחות בין העובדים. על כן, על אף איסור ההתכנסות, בשלב זה לא קיימת הוראה המונעת מעיתונאים שאינם נדרשים בבידוד להגיע למקום עבודתם. בשבוע האחרון כלי תקשורת אחדים כבר החלו להיערך לאפשרות שקבוצות עובדים מסוימות יעבדו מהבית, ולאור ההנחיה החדשה סביר שתופעה זו תתרחב. יש לציין שכלי תקשורת רבים נחשבים לשירות חיוני בשעת חירום, ועל כן סביר להניח שעבודתם תימשך גם במקרה של סגירה נרחבת יותר של המשק. אנחנו נמצאים בקשר רציף מול המעסיקים בענף כדי לקבל תשובות יותר ממוקדות הנוגעות להסדרי העבודה הספציפיים בכל מקום עבודה ומציאת פתרונות רלוונטיים.

ש: האם ניתן לערוך פיטורי צמצום או להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום עקב המצב? ומהם זכויותיי במקרה שהוחלט להוציא אותי לחל"ת?

ת: במקומות עבודה מאורגנים, החלטה בדבר פיטורים רוחביים או הוצאת עובדים רבים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) חייבת להיעשות בהידברות ומו"מ עם ארגון העובדים. על כן, בכל כלי תקשורת שעובדיו מיוצגים על ידי ארגון העיתונאים, הארגון יפעל יחד עם ועד העובדים באותו מקום עבודה בניסיון למנוע, או לכל הפחות לצמצם, את הפגיעה בעובדים ולדאוג שכל מהלך יתבצע בהסכמה. מצד אחד ברורה לנו הרגישות של התקופה וגם הקושי של המעסיקים, אך מצד שני לא נאפשר לפגוע בזכויותיהם של העיתונאים באופן לא מידתי ומעבר לנדרש. 

שימו לב: עובד שמקום עבודתו נאלץ, עקב משבר הקורונה, להוציאו לחופשה ללא תשלום של 30 ימים לפחות – יוכל לקבל דמי אבטלה בעבור תקופת החל"ת, בתנאי שהוא עומד בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

 ש: האם עובד בבידוד או עובד שילדו בבידוד יקבל את שכרו המלא?

ת: עובד שבשל הנחיות משרד הבריאות נאלץ לשהות בבידוד זכאי לדמי מחלה בגין כל תקופת היעדרותו, ולשם כך עליו למסור למעסיק הצהרה אודות עמידתו בתנאים המחייבים בידוד ותעודת מחלה גורפת, והכל בהתאם לנוסח שפרסם משרד הבריאות. שימו לב: לשם קבלת דמי המחלה אין צורך לפנות לרופא משפחה לשם הנפקת תעודת מחלה, ודי בתעודת המחלה שפרסם משרד הבריאות.

לפי דין, עובד זכאי לתשלום דמי מחלה מלאים (בגובה שכרו הרגיל של העובד) רק מיום המחלה הרביעי, כשביום המחלה הראשון הוא אינו זכאי לכל תשלום, וביום המחלה השני והשלישי הוא זכאי לדמי מחלה בגובה 50% משכרו הרגיל. עם זאת, במקומות העבודה בהם ארגון העיתונאים פעיל אנחנו פועלים פעמים רבות לעגן בהסכם קיבוצי חובת תשלום דמי מחלה בתנאים מיטבים, ובכלי תקשורת רבים אכן מונהגת חובה לתשלום דמי מחלה כבר מיום המחלה הראשון. במקרה שהדבר אכן הוסדר בהסכם קיבוצי, חלה על המעסיק חובה לשלם גם לעובדיו שבבידוד דמי מחלה בהתאם.

עובדים הזכאים מכוח חוזה העבודה האישי שלהם לתשלום דמי מחלה בתנאים מיטיבים מאלה שנקבעו לפי דין יהיו גם הם זכאים לתנאים אלה בתקופת הבידוד, ולפי עמדתנו הדבר נכון גם לגבי מקומות עבודה שנוהגים לשלם לעובדיהם דמי מחלה בתנאים מיטיבים מבלי שהדבר עוגן בהסכם עבודה אישי או קיבוצי.

עובד שילדו נדרש לשהות בבידוד זכאי לתשלום דמי מחלה, בהתאם לזכאות הורה לדמי מחלה בגין מחלת ילדו (כלומר – עד ל-8 ימי מחלה בלבד, או יותר אם נקבע בהסכם קיבוצי).

 

ש: מכסת ימי המחלה שלי לא מספיקה לכל תקופת הבידוד, האם שכרי ייפגע?

אנו סבורים שאין לפגוע בשכרם של עובדים שמכסת ימי המחלה הצבורה שלהם אינה מספיקה לכל תקופת הבידוד, וממליצים לכל עובד שכזה לפנות אלינו או לוועד העובדים במקום עבודתו על מנת שנפעל להסדיר את הסוגייה מול מעסיקו במידת הצורך.

ש: על אף חובת הבידוד המשכתי לעבוד מהבית. האם ינוכו לי ימי מחלה?

במקרה שהעובד והמעסיק הסכימו על כך שהעובד ימשיך את עבודתו מהבית בתקופת הבידוד, הרי שהעובד עמד לרשות המעסיק. על כן, אין לנכות ממכסת ימי המחלה של העובד את הימים בהם הוא או ילדו שהו בבידוד.

ש: אם אני עיתונאי עצמאי (פרילאנסר), האם אני זכאי לדמי אבטלה בעקבות ביטול פרויקטים והפסקת התקשרויות? 

כרגע עיתונאים פרילאנסרים לא נהנים מהאפשרות לקבל דמי אבטלה כמו העיתונאים השכירים (שמפוטרים או יוצאים לחל"ת). ארגון העיתונאים פנה הבוקר למנכ"ל הביטוח הלאומי בקריאה לאפשר גם לעיתונאים פרילאנסרים ליהנות מדמי אבטלה כמו העיתונאים השכירים בתקופה הקרובה.

  מאת: עו"ד אייל וייס, מנהל המחלקה המשפטית ורכז איגוד מקצועי, ארגון העיתונאים