עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

הוועד המנהל, הוועדות השונות והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועד המנהל וחברי ועדת ביקורת נבחרו לתפקידם לראשונה בשנת 2016 ולאחרונה בבחירות שהתקיימו באביב 2021.

ועדת הכספים

מאשרת את תקציב הארגון ומפקחת על ביצועו בפועל. לפי תקנון ארגון העיתונאים, בוועדת הכספים יכולים להיות חברים רק חברי הוועד המנהל

קראו עוד