עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

הוועד המנהל, הוועדות השונות והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועד המנהל וחברי ועדת ביקורת נבחרו לתפקידם לראשונה בשנת 2016 ולאחרונה בבחירות שהתקיימו באביב 2021.

ועדת חברים

ועדת חברים אחראית על אישור חברותם של חברים חדשים ובדיקה שחברים קיימים אכן עומדים בדרישות התקנון.

קראו עוד