עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

ועידת הארגון, הוועד המנהל, ועדת הביקורת והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועידה, הוועד המנהל וחברי ועדת הביקורת נבחרו לתפקידם לראשונה בשנת 2016

ועד מנהל

הוועד המנהל מונה 20 חברים שנבחרו מתוך ועל ידי חברי הארגון בעלי זכות הבחירה, לצד יו"ר הארגון. סך הכל 21 חברים.

הוועד המנהל מתכנס בתדירות של אחת לחודש, דן בעניינים שעל סדר היום, מתווה את מדיניות הארגון ומוסמך לקבל החלטות. הוועד המנהל בוחר מבין חבריו את ועדת הכספים של הארגון וכן יושבי ראש לוועדות נוספות כמו ועדת חברים, ועדת יחסי עבודה, וגם ועדת אתיקה ומשמעת. הוועד המנהל גם אחראי על מינוי ועדת בחירות לפני בחירות למוסדות הארגון.

קראו עוד