עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

הוועד המנהל, הוועדות השונות והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועד המנהל וחברי ועדת ביקורת נבחרו לתפקידם לראשונה בשנת 2016 ולאחרונה בבחירות שהתקיימו באביב 2021.

צוות הארגון

לאורך שנות פעילותו, הצטרפו לשורות צוות הארגון עיתונאים, אנשי איגוד מקצועי ויועצים משפטיים ואסטרטגיים, שביקשו לחזק את מעמד העיתונאי והעיתונות בישראל. יחד עם הנהגת הארגון הנבחרת וחברי הוועדים השונים, פעל צוות הארגון ללא לאות לבסס בהדרגה את הארגון ומוסדותיו ולהרחיב את פעילותו בזירות השונות.

קראו עוד