עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

ועידת הארגון, המזכירות, ועדת הביקורת והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועידה, המזכירות וחברי ועדת הביקורת נבחרו לתפקידם בשנת 2016

צוות הארגון

אנו עיתונאים ממגוון כלי תקשורת עם מטרה משותפת: לשפר את מעמד העיתונאי והעיתונות בישראל. יחד, בחרנו להקדיש את התקופה הקרובה להקמתו וביסוסו של הארגון החדש. אנו נפעל כוועד פעולה זמני להכשרת הקרקע לקיום מוסדות ותקנון כארגון דמוקרטי בו אנו העיתונאים נבחר את נציגינו מתוכנו.

קראו עוד