עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

הוועד המנהל, הוועדות השונות והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועד המנהל וחברי ועדת ביקורת נבחרו לתפקידם לראשונה בשנת 2016 ולאחרונה בבחירות שהתקיימו באביב 2021.

בנוסף לוועדת הביקורת, פועלות ועדות קבועות נוספות העוסקות בתחומים ספציפיים הנוגעים לפעילות הארגון וחבריו. הוועדות מגבשות מדיניות יחד עם הנהגת הארגון בנושאים הרלוונטיים, ודואגות לניהול תקין והולם של פעילותו בחזיתות השונות.

ועדת חברים

ועדת הכספים

ועדת חופש העיתונות

ועדת יחסי עבודה