עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

גובש מסמך הנחיות של הארגון לטיפול בהתעמרות העבודה

צוות המומחים שהוקם על ידי ארגון העיתונאים סיים את עבודתו והגיש (ד') לוועד המנהל של הארגון מסמך מפורט שמטרתו למנוע התעמרות בעבודה בכלי תקשורת ולטפל בצורה ראויה ומהירה באירועים של התעמרות בעבודה. חברת הצוות, ד"ר אורית קמיר, ממנסחות החוק למניעת התעמרות בעבודה, הציגה את המסמך והעקרונות המרכזיים שלו בפני הוועד המנהל של הארגון והתקבלה החלטה לאמץ את המסמך ולפעול להטמעתו בענף. אנחנו מאמינים שהתעמרות בעבודה פוגעת גם בחופש העיתונות; העבודה העיתונאית היא עבודת צוות הנשענת על יושרה, אמינות ואמון ומחייבת חופש וביטחון אישיים ומקצועיים.

בין היתר, המסמך קובע:

  • הגדרה של התעמרות בעבודה, בדגש על מצבים אופייניים וייחודיים לענף התקשורת
  • כללי התנהגות למניעת התעמרות בעבודה
  • כללים להגשת תלונות, לטיפול בהן ולהסקת מסקנות, שיבטיחו טיפול הולם, מקצועי ורציני בפרק זמן סביר

הארגון מתכוון להוביל בזמן הקרוב מהלך ציבורי רחב להטמעת עיקרי המסמך ברחבי ענף התקשורת. עוד בנושא זה – בקרוב.