עבריתالعربيةEnglish

הפינה לעיתונאי העמל

< חזרה לכל ההפינה לעיתונאי העמל

עבודת לילה

היממה, לפי היהדות, מתחילה בראשיתו של הלילה ומסתיימת בסופו של היום וישנו פולמוס אם היממה מתחילה בשקיעת החמה ומסתיימת בשקיעת החמה ביום שאחרי או מתחילה בצאת הכוכבים ומסתיימת בצאת הכוכבים ביום שאחרי. לעומת זאת, במרבית התרבויות, היממה ראשיתה וסופה בחצות הלילה. כלומר, משעה 00:00 עד 00:00.

שונה מהגדרת היממה – הגדרת יום העבודה. תחילתו לרוב בשעות הבוקר וסופו בשעות אחר הצהריים ואולם, במקצת ממקומות העבודה פועלים גם בשעות הלילה. ביאליק ידע לספר בחריזה מופתית על גמדי הלילה ש"בצחוק צלול… צחוק ילדים" חופרים "מכמנים" ומוציאים "מטמונים". במציאות, עבודת לילה היא לא-פעם פחות קסומה ויותר הכרח המציאות: בין אם במקומות עבודה, כגון מפעלי תעשייה, שפעילים "סביב-השעון" ועובדים לפי משמרות (משמרת בוקר, צהריים ולילה); בין אם מדובר בשירותים חיוניים, כגון בתי חולים; ובין במקרים בהם עובדים "מוקפצים" לעבודה בשעות הלילה או נדרשים להישאר בעבודה שעות ארוכות ביותר, עקב עומס עבודה.

מהי עבודת לילה?

עבודת לילה היא עבודה בת שעתיים לפחות בין השעות 22:00 ועד 06:00. כלומר, גם עובד שהחל את עבודתו בשעה 04:00 לפנות בוקר נכנס לגדר עבודת לילה וכך גם עובד שהחל את עבודתו בשעה 17:00 וסיים אותה ב – 00:00.

האם מגיע לעובד תשלום מיוחדת בגין עבודת לילה?

יום עבודה רגיל הוא בן 8 שעות. עבודה בלילה היא בת 7 שעות בלבד. כלומר, אין הטבה כלכלית מיוחדת בחוק בנוגע לעבודת לילה ואולם, עבודה בלילה קצרה בשעה אחת מעבודה ביום וזאת בשים לב כי המחוקק הכיר בעבודת לילה כעבודה קשה יותר ובתנאים מורכבים מעבודת יום רגילה.

חשוב – בשים לב כי מדובר ביום עבודה קצר יותר אזי ככל שהעובד מועסק בשעות נוספות אז הן תשולמנה לעובד החל מהשעה השמינית (בשונה משעות נוספות ביום עבודה רגיל המשולמת החל מהשעה התשיעית) ותזכה את העובד בגמול שעות נוספות (125% עבור השעתיים הראשונות ו – 150% עבור כל שעה נוספת מעבר).

חשוב – שבוע עבודה לעובד המועסק בשעות הלילה לא יעלה על 58 שעות (כולל שעות נוספות) אלא אם ניתן היתר מיוחד של שר העבודה.

האם קיימת מגבלה בחוק להעסקת עובדת בהריון במשמרות לילה?

אין איסור בחוק לעבודת לילה אצל נשים בהריון ואולם, החל מהחודש החמישי להריון, עובדת שהודיעה למעסיקתה בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה, לא תועסק בעבודת לילה.

חשוב – כל עובדת – לא רק בהיריון – המועסקת בעבודת לילה זכאית להפסקה של לפחות 12 שעות בין יום עבודה אחד למשנהו. עובד זכאי להפסקה של לפחות 8 שעות בין יום עבודה אחד למשנהו.

בשעות הלילה אין תחבורה ציבורית ואין לי רכב, האם המעסיק מחויב לדאוג לי להסעה?

במקרה של עובדת – המעסיקה מחויבת לדאוג לה לאמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו.

במקרה של עובד –  ישולמו לו החזרי נסיעה לא בהתאם לגובה כרטיס "חופשי חודשי" אלא בהתאם לגובה הנסיעה בפועל. אך הסכום המקסימלי הוא עדיין 22.60 שקלים ליום.

האם אני זכאית להפסקה בעבודת לילה?

בוודאי. בעבודת לילה תינתן הפסקה של 1/2 שעה, ובלבד שהיא רצופה, עבור מנוחה וסעודה.

במקום העבודה שלי יש הסכם קיבוצי עם תוספת לעבודת לילה המיטיבה מהחוק, מה גובר ?

כמו בעניינים אחרים הנוגעים לחקיקת העבודה – החוק יוצר "רצפה" שממנה אסור לרדת אבל אינו קובע "תקרה". לכן, במקומות עבודה רבים עם הסכם קיבוצי, קיימת תוספת שכר מיוחדת בגין עבודה בלילה. במקרים כאלה ההסכם הקיבוצי גובר על החוק שכן על פי טיבו הסכם קיבוצי יכול רק להיטיב מעל החוק ולא ההיפך. האמור נכון גם במקרה בו לעובד יש חוזה אישי עם הוראה המיטיבה לעומת החוק או כאשר יש במקום העבודה נוהג המיטיב לעומת החוק.