עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

הוועד המנהל, הוועדות השונות והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועד המנהל וחברי ועדת ביקורת נבחרו לתפקידם לראשונה בשנת 2016 ולאחרונה בבחירות שהתקיימו באביב 2021.

הוועדה ליחסים בינלאומיים

הוועדה עוסקת בקשר עם ארגונים עיתונאיים דומים ברחבי העולם.

בראש הוועדה עומדת טל שניידר

קראו עוד