עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

הוועד המנהל, הוועדות השונות והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועד המנהל וחברי ועדת ביקורת נבחרו לתפקידם לראשונה בשנת 2016 ולאחרונה בבחירות שהתקיימו באביב 2021.

הוועדה לקידום מעמד העיתונאים הערביים

ארגון העיתונאים בישראל רואה ערך עליון בקידום התקשורת בשפה הערבית ובשיתוף פעולה עם עיתונאים ערבים במסגרת המאבק על חופש העיתונות במדינה.

במזכירות הארגון חברים ארבעה עיתונאים ערבים

קראו עוד