עבריתالعربيةEnglish

ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל שמח להודיע על פתיחת תוכנית חדשה: הלוואות ללא ריבית עבור חברי הארגון.

חברי הארגון זכאים להגיש בקשה הלוואה ללא ריבית בסכום של עד 10,000 ש"ח בפריסה של עד 60 חודשים.

הגשת הבקשה תיעשה באמצעות לינק ייעודי למערכת של ארגון עוגן, אשר תנהל את חיתום ותפעול הלוואה. עוגן הינה פלטפורמה המיועדת לארגונים המעוניינים להציע קרן הלוואות ללא ריבית אשר תסייע לקבילה שלהם במתן הלוואות באופן מקצועי וחברתי.

עוגן הוא גוף פיננסי-חברתי ללא מטרות רווח, שפועל לקידום הזדמנויות משנות חיים עבור משפחות ויחידים, בעלי עסקים קטנים ומלכ"רים. אלה, לרוב מתמודדים עם כשל מובנה בשוק הפיננסי שמונע מהם נגישות לאשראי ולידע כלכלי, או מותיר אותם עם מענה יקר מול אתגרים מהותיים. נותנת האשראי היא עוגן – הקרן להלוואות ללא ריבית (ע"ר), מספר רישיון 55055.

דמי הקמת הלוואה: 5% מסכום ההלוואה המאושרת.
אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.


תנאי הסף לאישור ההלוואה:

1. על המבקש להיות תושב ישראל נושא תעודת זהות כחולה.
2. גיל המבקש יהיה בין גיל 22 ל-72.
3. אין בבעלות המבקש חשבונות בנק מוגבלים.
4. המבקש אינו נמצא הליכי פשיטת רגל / הקפאת הליכים וכן, לא פתוח כנגדו תיק בהוצאה לפועל.
5. שכר חודשי ברוטו עד 18 אש"ח

 

*במידה וכמות הפניות לקבלת הלוואה ללא ריבית תעלה על המכסה שהוגדרה, יתקיים תיעדוף באישור ההלוואה בהתאם לקריטריונים שייקבעו ע"י ועדה מוסמכת.

עוגן וארגונים