עבריתالعربيةEnglish

עובד בתחום העיתונות משנת 1978. כתב במספר מקומונים. היה בעלים של כמה מקומונים וכן עיתון שיצא אחת לשבוע בשפה הבולגרית בשם גלוביקס ריפורטר. כתב מספר ספרים ביניהם את הספרים " סיפורי מעברות", "תצלומים חובקי עולם", סדרה של 50 שנות יצירה, מקוה ישראל" ועוד. חבר הארגון מאז והיווסדו, כמו כן נבחרתי בבחירות הראשונות כחבר בוועדת הביקורת.