עבריתالعربيةEnglish

שותף במשרד עורכי הדין בשה זבידה, בעל מומחיות בניהול מו"מ קיבוציים ואישיים, התארגנויות עובדים ראשוניות, סכסוכי עבודה ושביתות, סכסוכים קיבוציים, ליטיגציה, ליווי תכניות הבראה ומשברים ועוד. עו"ד בשה חבר בבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בישראל

עו"ד בשה היה שותף במשרד עוה"ד בנימין (בני) מ. כהן (2011 – 2015), ובמסגרת זו נתן ייצוג בעיקר לתיקים במשפט העבודה הקיבוצי, בדגש על התארגנויות ראשוניות לצד ליווי ועדים, ארגוני עובדים ואיגודים מקצועיים במגזר הפרטי והציבורי.

קודם לכן (2005 – 2011), שימש במספר תפקידים בלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות החדשה. כראש תחום סכסוכי עבודה (בתוקף תפקיד זה, ליווה את הוועדה לתיאום וביצוע בהסתדרות בניסוח עילות לסכסוכי עבודה וייצוג ההסתדרות במספר רב של הליכים משפטיים בענייני שביתות ועיצומים); ראש תחום הסכמים קיבוציים (בתפקיד זה ליווה את ההסתדרות במו"מ קיבוציים שונים ומגוונים במגזר הפרטי והציבורי וניסוחם בלשכה המשפטית, הסכמי שכר ארציים, הסכמים קיבוצים מיוחדים והסכמים קיבוציים כלליים וצווי הרחבה); וראש תחום התארגנויות עובדים ראשוניות (כולל ליווי ההתאגדויות העובדים הראשוניות במקומות עבודה ולקח חלק במספר גדול של משאים ומתנים, סכסוכי עבודה והליכים משפטיים מרכזיים). בנוסף, כיהן עו"ד בשה כחבר מותב רשות השיפוט הארצית של ההסתדרות.

טרם הצטרפותו להסתדרות, הועסק (2004 – 2005) במשרד אריאל שמר ושות', העוסק במשפט עבודה קיבוצי ואישי. בשנים 2002 – 2004 היה עו"ד בשה מתמחה וטרום מתמחה בלשכות השופטים נטע רות ומאיר נחתומי בבית הדין לעבודה ביפו-תל אביב.