עבריתالعربيةEnglish

עיתונאי ומשפטן. היה חבר מערכת ״ידיעות אחרונות״ במשך יותר מארבעים שנה, וחבר ועד עיתונאי ״ידיעות אחרונות״ במשך יותר מעשרים שנה. שימש ככתב ועורך בעיתון. לימד אתיקה עיתונאית ודיני תקשורת בכמה מוסדות אקדמיים, ביניהם ״כותרת״, אוניברסיטת בר-אילן, מכללת ספיר, המרכז הבינתחומי בהרצליה ומכללת בית-ברל. כתב ספרים, ביניהם ״אתיקה עיתונאית״ ו״המשפט הפלילי״. חבר במוסדות מועצת העיתונות זה עשרות שנים. היה נשיא בית הדין לעירעורים של אגודת העיתונאים בתל-אביב עד שהתפטר מתפקידו זה והצטרף לארגון העיתונאים