עבריתالعربيةEnglish

הבחירות להנהגת ארגון העיתונאים התקיימו ביום רביעי 16 ביוני 2021. במסגרתן נבחרו יו"ר הארגון, הוועד המנהל וגם ועדת הביקורת.
להלן מכתב שנשלח לחברי הארגון מטעם ועדת הבחירות שניהלה את ההליך, עם סיכום התוצאות וקביעת הרכב הוועד המנהל החדש:

אל: חברי הארגון
שלום רב,

עם סיומו של יום הבחירות שבו הצביעו בסה"כ 591 חברים המהווים 47.9%, מחברי ארגון העיתונאים בעלי זכות ההצבעה.
תוצאות הבחירות לוועד המנהל התקבלו על ידי הוועדה ועובדו בהתאם להוראות התקנון המבטיחות ייצוג הולם למגדרים, מגזרים וצורות עיסוק שונים כדלהלן:

– לפחות 33% ייצוג לכל מגדר;
– לפחות נציג/ה אחד/ת מצפון הארץ
– לפחות נציג/ה אחד/ת מדרום הארץ;
– לפחות נציג/ה אחד/ת מכלי תקשורת ערבי;
– לפחות נציג/ה אחד/ת מכלי תקשורת חרדי;
– לפחות נציג/ה אחד/ת מכלי תקשורת דתי לאומי;
– לפחות נציג/ה אחד/ת שהוא פרילנס;
– לא יותר משני נציגים לכלי תקשורת.

מאחר וכלי תקשורת מאורגנים מקבלים מקום בוועד לנציג מטעמם ועל פי בחירתם, ניתן היה להוסיף רק חבר וועד מנהל נבחר אחד נוסף מאותם כלי תקשורת.
ההחלטה לגבי התאמת מועמדים למפתחות הייצוג נעשתה בהתאם להצהרת המועמדים טרם הבחירות, הצהרות שנבדקו ואושרו על ידי הארגון.

מצ"ב רשימת חברי הוועד המנהל, הכוללת את הנציגים שנבחרו על ידי הוועדים ואת הנציגים שנבחרו בבחירות אתמול, לאחר שקלול הבטחות והגבלות הייצוג ותוצאות ההצבעה.
בעקבות הדיון שהתקיים סביב מפתחות הייצוג החליטה וועדת הבחירות להעביר מספר הצעות לפישוט וייעול המנגנון כדי למנוע אי בהירות בעתיד.

בנוסף, אישרנו את בחירתם של ירון חי מנשה, אלכס לוין ואריאל שנבל כחברי ועדת הביקורת של הארגון.

חברי הוועדה מודים למצביעים, למנכ"ל הארגון אלי גרשנקרוין וליועץ המשפטי עו"ד אמיר בשה על שיתוף הפעולה.

בברכת דרך צלחה,

חברי וועדת הבחירות: ורד לי, מיכל אסולין, מרון רפפורט , תמי מולד חיו

לתקנון הבחירות המלא לחצו כאן.

לתוצאות גולמיות והרכב הוועד החדש לחצו כאן.