עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

הוועד המנהל, הוועדות השונות והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועד המנהל וחברי ועדת ביקורת נבחרו לתפקידם לראשונה בשנת 2016 ולאחרונה בבחירות שהתקיימו באביב 2021.

ועדות נוספות בארגון

מלבד ועדת הביקורת וועדת החברים, פועלות עוד מספר ועדות קבועות בארגון, העוסקות בתחומים ספציפיים המעסיקים את העיתונאים חברי הארגון

ועדת הכספים

ועדת חופש עיתונות

ועדת יחסי עבודה

ועדת מעמד העיתונאיות

הוועדה לקידום מעמד העיתונאים הערבים

הוועדה ליחסים בינלאומיים

קראו עוד