עבריתالعربيةEnglish

ערוץ 10/13:

2014 הסכם חלקי צמצומים וימי בחירה
2020 הסכם קיבוצי חלקי: מעבר לנווה אילן והסדרת הסכמים קודמים
2020 הסכם התייעלות וחסינות מפיטורים בעקבות מיזוג עם רשת
2022 הסכם תוספת שכר עבור עבודה סדורה באולפני נווה אילן
2023 הסכם חסינות תוספת חניה השתלמויות ושיפור החזרי הוצאות

ידיעות אחרונות:

2015 הסכם קיבוצי חלקי ראשון, הסדרת פיטורי אי התאמה
2015 הסכם פרישה מרצון
2019 הסכם צמצומים והסדרת קרנות השתלמות
2020 הסכם צמצומים וניוד עובדי באתר אקסנט
2021 הסכם צמצומים, חל"ת, קיצוצי שכר וחסינות מפיטורי צמצום

גלובס:

2015 הסכם קיבוצי ראשון
2017 הסכם לקראת רכישת העיתון ע"י אלונה בר און
2018 הסכם קיבוצי שני: הגדלת קרנות השתלמות
2020 הסכם חל"ת ליידי גלובס
2022 הסכם צמצומים

חדשות 2:

2015 הסכם קיבוצי ראשון

ידיעות הקיבוץ:

2016 הסכם קיבוצי ראשון

טיים אאוט/את:

2018 הסכם קיבוצי ראשון
2019 הסכם צמצומים
2020 הסכם חל"ת קורונה

הארץ:

2018 הסכם קיבוצי ראשון
2020 הסכם חל"ת קורונה ראשון
2020 הסכם חל"ת קורונה שני
2022 הסכם קיבוצי שני

i24News:

2018 הסכם קיבוצי ראשון
2024 סדרי עבודה וקרנות השתלמות

וואלה:

2018 הסכם קיבוצי ראשון
2
020 הסכם חל"ת קורונה

תאגיד השידור הציבורי:

2019 הסכם קידומי שכר והוצאות רכב
2022 הסכם קידומי שכר
2024 הסכם קיבוצי רחב