עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

קרנות השתלמות לעיתונאים: הסטנדרט החדש

עד לפני כמה שנים, קרן השתלמות הייתה, בענף העיתונות, הטבה שקיבלו כמעט רק מנהלים ועיתונאים נבחרים. מאז הקמתו, ארגון העיתונאים שם לעצמו כיעד לשנות את המצב, ובתוך כמה שנים – ולמרות משבר כלכלי חמור – חולל מהפכה וחתם על שורה של הסכמים קיבוציים שהרחיבו משמעותית את מספר הנהנים מקרנות השתלמות – ובהם בין היתר העיתונאים בחדשות עשר, גלובס, הארץ, וואלה, טיים אאוט ועוד. מאות עיתונאים, שעד אז לא קיבלו קרנות השתלמות, הצטרפו אל מעגל הנהנים.

אז מהי בעצם קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא חיסכון לטווח בינוני, שהמעסיק והעובד מפרישים אליו מדי חודש. הכסף מצטבר בקרן בהדרגה, בעודו צובר ריבית, הצמדה ורווחים כתוצאה מאפיקי השקעה שונים. בתום 6 שנים, הופך סכום הכסף שנצבר לנזיל והעובד רשאי למשוך אותו בשלמותו או בחלקו ללא תשלום מס.

מה הם שיעורי ההפקדה המקובלים בקרנות השתלמות?

פקודת מס הכנסה מגדירה את הסכום הפטור ממס לצורך הפקדה לקרנות השתלמות ע"פ הפרמטרים הבאים:

  • מצד העובד:

         סכום בשיעור שאינו עולה על 2.5% ממשכורתו הקובעת של העובד.

         סכום שאינו עולה על שליש מהסכום ששילם המעביד.

  • מצד המעסיק:

         לא יותר מ-7.5% מהמשכורת הקובעת של העובד.

כתוצאה מהוראות מס הכנסה, אחוזי ההפקדה המרביים לקרן השתלמות עומדים על:

2.5% מהמשכורת הקובעת מצד העובד 7.5% מהמשכורת הקובעת מצד המעסיק.

בהעדר צו הרחבה או הוראות הסכם קיבוצי המגדיר את הנושא, ניתן להפקיד לקרן השתלמות גם אחוזי הפקדה אחרים כל עוד נשמר היחס בין הפקדות העובד והמעסיק, לדוגמא 1.5% הפקדות עובד ו- 4.5% הפקדת מעסיק.

כמה כסף נצבר לאורך תקופת החיסכון עבור עובד ממוצע?

ניקח לדוגמה עובד המרוויח שכר ברוטו בגובה של 10,000 ש"ח. המעסיק מפריש בעבורו לקרן ההשתלמות את השיעור המקסימלי של 7.5% מהשכר והעובד מפריש בהתאמה 2.5ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ% משכרו. מדי חודש, מופרש סכום של 1000 ש"ח לקרן ההשתלמות. עם תום 6 שנים, יצבור העובד 72 אלף ש"ח בקרן, כאשר ע"פ ריבית שנתית ממוצעת של 2%, יצטברו 4,515 ש"ח נוספים והסכום הכולל יעמוד על 76,515 ש"ח.

לשם השוואה תוספת שנתית של 1000 ש"ח לשכרו הבסיסי של העובד, הייתה נכנסת לחישוב שכר הברוטו ממנו משלם העובד לביטוח לאומי מס הכנסה וכדומה, כך שהסכום הנותר היה קטן בהרבה.

באילו מצבים משיכת הכספים פטורה מתשלום מס?

קיימים שלושה מצבים בהם עובד רשאי למשוך את כספו, מבלי לשלם מס על הכספים שנצברו:

  1. 3 שנים מתחילת ההפקדות לקרן, וזאת בכל גיל ולכל מטרה, בתנאי שמדובר במשיכה לצורך מימון השתלמות או לימודים.
  2. 3 שנים מתחילת ההפקדות לקרן,  בתנאי שהעובד יצא לפנסיה.
  3. 6 שנים מתחילת ההפקדות לקרן, וזאת בכל גיל ולכל מטרה, בתנאי שהסכום שמפריש המעסיק אינו עולה על 7.5% מהשכר ברוטו, ולא יותר מפי 3 מחלקו של העובד בהפרשות, וזאת עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 ש"ח. סכומים שהופרשו מעבר למגבלות אלו יהיו חייבים במס.

 

באילו מצבים משיכת הכספים אינה פטורה מתשלום מס?

כאשר עובד בוחר למשוך מסיבה כלשהי את הכספים מקרן ההשתלמות במועד מוקדם שאינו עונה על הגדרות אחד משלושת המצבים המפורטים לעיל, הוא יחויב ע"י מס הכנסה לפי מדרגת המס שחלה עליו בעת משיכת הכספים. החיוב במס יחול רק על החלק של המעסיק, שכן חלקו של העובד כבר חויב במס הכנסה בעת תשלום השכר. הרווחים שנצברו בקרן (הן על החלק של העובד והן על החלק של המעסיק) יחויבו אף הם במס הכנסה לפי מדרגת המס של העובד בעת משיכתם. מכיוון שלקופת הגמל המנהלת את קרן ההשתלמות אין מידע מדויק על הכנסותיו של העובד, עשויה קופת הגמל לנכות מתוך הכספים שמשוחררים מס בשיעור המירבי (מדרגת מס של 47%). על מנת לצמצם את תשלום המס בנסיבות אלו, יכול העובד לנקוט את אחד מהצעדים הבאים:

  • לפנות מראש לפקיד השומה ולבקש ממנו אישור על גובה המס שעל הקרן לנכות, ולמסור את האישור לקופת הגמל לפני משיכת הכספים.
  • להגיש בתום שנת המס בקשה להחזר מס.

 

הלוואה מקרן ההשתלמות:

חוסכים בקרנות השתלמות יכולים לקבל מהגוף המנהל את הקרן הלוואות בריביות נמוכות ובתנאי החזרה נוחים יותר מאשר בבנקים, משום שהם לווים למעשה מול בטוחה של כספים שנצברים לזכותם בידי הקרן.

בעקבות הסכמים קיבוציים שחתם לאחרונה ארגון העיתונאים בכלי תקשורת שונים, נהנים כעת עיתונאים מאוגדים רבים מחיסכון ארוך טווח ופטור ממס בדמות קרן השתלמות.

עובד רשאי לבחור קרן השתלמות מתוך מבחר גדול של גופים, כאשר כל אחד מהם מציע דמי ניהול שנתיים בשיעור שונה ומציג נתוני תשואה שנתית שונים, בהתאם להצלחת מבנה תיק ההשקעות בו נוהלו הכספים.

ההפרשות לקרן ההשתלמות מהן נהנים חברי ארגון העיתונאים, כתוצאה מחתימת הסכם קיבוצי במקום העבודה שלהם, לא ייפסקו או יצומצמו באופן שרירותי ע"י המעסיק, אלא יוסיפו להיות מועברים כל עוד קיים הסכם קיבוצי בתוקף בחברה.

ניתן לקרוא עוד ההסכמים קיבוציים שנחתמו לאחרונה בטיים אאוט, וואלה, גלובס והארץ, בהן קיימת הטבה של קרנות השלמות לעובדים.